לפניך רכיב רכישה המורכב מארבעה שלבים, הינך נמצא בשלב מספר 5