1111
הרשימה שלי
חדש! מגזין נגב דיגיטל צור קשר סניפים פרויקטים my NOVO קטלוג טרנדים אודות
נגב, עיצוב הבית
 
איכות הסביבה
מדיניות מערכת הניהול המשולבת
מדיניות מערכת הניהול המשולבת של חברת "נגב קרמיקה בע"מ" היא לתכנן ולייצר אריחי קרמיקה תוך מזעור השפעתנו השלילית על הסביבה ותוך שמירה על בטיחות העובדים ובריאותם ברמת איכות העונה על דרישות הלקוח, התקן הישראלי, ת"י 314, תקן אירופאי UNI EN14411, תקן אמריקאי ANSI A137.1-1988 ותוך עמידה בדרישות ת"י 9001:2008 ISO, ת"י :200414001 ISO ות"י 18001:2007 OHSAS ויישומם. אנו מחויבים לקיום תהליכים, נוהגי עבודה ושימוש בחומרים, מוצרים ומשאבים למניעת פגיעה גופנית ובריאות לקויה של העובדים בארגוננו ובשטחו וכן כאלו המונעים זיהום סביבתי מניעה מוחלטת, או המפחיתים את הזיהום לרמות מינימאליות קבילות. אנו מחויבים לשיפור מתמיד במערכת הניהול המשולבת, ולצורך כך מציבים יעדים, בוחנים את מידת העמידה בהם ומוודאים כי אלו מביאים אותנו לידי שיפור בביצועים בתחומי האיכות, הבטיחות והסביבה לאורך הזמן. אנו מחויבים לעמידה בדרישות כל דין בתחום איכות סביבה ובב"ת ודרישות אחרות החלות על הארגון, כבסיס לפעילותינו. מדיניות הארגון תהיה זמינה לעובדים ולכל מחזיק עניין אחר אשר יהיה מעוניין לבחון אותה.

הקווים המנחים את הנהלת החברה ועובדיה הם:
- שביעות רצון הלקוח היא מטרתה המרכזית של החברה
- איכות ואמינות מוצרי החברה הם מעניינם של כל אנשי הארגון על מנת לעמוד בדרישות השוק ,בדרישות תחיקתיות ,תקנות וצווים רלוונטיים לרבות בתחומי הסביבה והבטיחות.
- איכות מובנת תחילתה במחקר ופיתוח והמשכה דרך כל רמות הפעילות בארגון.
- על מנת להשיג את מטרות מערכת הניהול המשולבת הנדרשות יש להגדיר מדדים בתחומי איכות, סביבה ובב"ת שיהוו יעדי ביצוע לכל הגורמים בחברה.
- על מנת לעמוד ביעדי החברה אנו מחויבים לקיום תהליך מתמשך של תכנון, עשייה, בדיקה ושיפור מתמיד בתחומי אבטחת איכות, הניהול הסביבתי וניהול בב"ת.
- מערכת הניהול המשולבת נדרשת להיבחן באופן מתמיד כך שתתאים למטרות החברה, ליעדי החברה, ולתנאי החברה, על מנת לוודא מידת עדכניות של המערכות, האפקטיביות בהשגת מטרות האיכות ומידת יישומן והטמעתן בכל דרגי הארגון.
- מדיניות מערכת הניהול המשולבת מחייבת את כל רמות הארגון , הנהלה ועובדים ותופץ באתרי החברה השונים, ולגורמים מעוניינים ותבוצענה הדרכות על מנת להבטיח הבנת המדיניות ויישומה.

יקי ודמני- מנכ"ל אפריקה תעשיות

מידע
איכות הסביבה
06/09/2016 10:46:35
Grohe | גרואה
29/12/2014 12:13:53
נגב ויז'ן Negev Vision
14/10/2013 15:40:30
ריצוף שיש ואבן טבעית
21/11/2012 17:55:10
פרקט מעץ טבעי
20/11/2012 13:56:12
ריצוף קרמיקה
30/10/2012 07:25:58
ריצוף לבית
30/10/2012 07:24:58
קרמיקה לאמבטיה
30/10/2012 07:23:43
אריחי קרמיקה למטבח
30/10/2012 07:22:37
עיצוב חדרי ילדים
23/10/2012 13:49:41
השפעת צבע הקיר על עיצוב הבית
21/10/2012 14:00:44
ריצוף
20/09/2012 11:07:04
פרקטים
20/09/2012 11:05:58
כלים סניטריים
20/09/2012 11:04:23
כיורים
20/09/2012 11:03:45
ברזים
20/09/2012 10:55:06
versace | ורסצ'ה
19/09/2012 10:29:02
NOVO | נובו
13/09/2012 11:02:39
מפת אתר מאמרים קישורים Negev Export עיצוב הבית